Sammen på veien til suksess

Kontrakten er signert. Avtalene er gjort og implementeringsprosjektet er i ferd med å starte. Sammen vil vi jobbe mot det samme målet: En vellykket lansering av 3PL Dynamics på din lokasjon. Innen 3 måneder. Men hva innebærer det for deg? Og hvordan kan du sikre at prosjektet blir vellykket?

Hva kan du forvente av oss?

Før vi starter implementeringen på lokasjonen din, har vår prosjektleder allerede satt opp et «rammeverk» for prosjektet. Dette rammeverket består av alle avtalene for prosjektet ditt. Fra startdato til dagen du går live. Alt er sikret. På denne måten vet alle hva vi jobber mot sammen.

Rammeverket fylles med funksjonelt innhold av konsulenten. Konsulenten drøfter med nøkkelbrukerne for å kartlegge prosessene sammen. Konsulenten setter opp miljøet på bakgrunn av denne informasjonen. Alle prosessene dine behandles i 3PL Dynamics. Så du kan fortsette å jobbe som du er vant til, men raskere og mer effektivt.

Din rolle i din suksess

For å garantere at du er i gang innen 3 måneder, spiller nøkkelbrukeren hovedrollen. Det er viktig å ha «det rette teamet» ved bordet, slik at vi raskt kan ta steg sammen. Nøkkelbrukerne er de viktigste personene i hele prosessen. De er avgjørende for suksessen til prosjektet!

Å oppnå denne suksessen krever riktig tankesett og en sunn dose entusiasme – supplert med prosesskunnskap. Men det er nettopp for nøkkelbrukerne at interne forhold må legges skikkelig til rette. Det er viktig å frigjøre seg fra vanlig arbeid, ha et godt prosjektrom for isolasjon og fokus, og å kunne fatte beslutninger i prosessen. Med andre ord: Full støtte fra organisasjonen for å gjøre prosjektet til en suksess.

Tips fra vår prosjektleder: Er du en nøkkelbruker i implementeringsprosjektet? Kom deg på gulvet! Ta en prat med alle dine kolleger. Har de det samme bildet av prosessene som nå er satt på papir?

Er du klar for det?

Over 250 kunder er allerede live. Vi har også tatt lærdom av dette. Og vi deler gjerne disse med deg. Vil du vite mer? Send en e-post til info@bornerup.dk. Vi er klare for å hjelpe deg.