Øk marginene og vær mindre avhengig ved hjelp av kunstig intelligens

Når vi ser oss rundt, ser vi de enorme konsekvensene av mangel på arbeidskraft i mange ulike bransjer. Enten det er på flyplasser, i offentlig transport eller i overnattings- og serveringsbransjen. Det er stor mangel på folk. Som et resultat velger noen selskaper å redusere tjenestetilbudet sitt, noe som fører til misfornøyde kunder, mindre inntekter og lavere marginer. I tillegg er vi i en energikrise, og vi kan bare forvente mindre økonomisk vekst, ifølge DNB og IMF. Det er helt klart en utfordrende tid. Det skaper utrygghet, legger press på marginene til logistikkdriften din, og begrenser dine muligheter for skalering og utvidelse fordi det rett og slett ikke er arbeidskraft tilgjengelig.

Kunstig intelligens som en løsning i en krise

Den gode nyheten er at disse utfordringene presser gründere til å finne opp nye metoder og komme med nye løsninger. Det hjelper vi gjerne med. Og sammen med kundene våre finner vi nye innovasjoner. Et godt eksempel er bruken av kunstig intelligens (AI) i programvareløsningen vi tilbyr deg som leverer logistikktjenester.

AI: en stabil faktor i driften din

Ved å bruke kunstig intelligens kan du gjøre prosessene dine mer forutsigbare. Forutsigbar fordi kvaliteten alltid vil være den samme. Vi som jobber med IT sier ofte: «En datamaskin lyver aldri». Og det er sant. En datamaskin sammenligner verdier, utfører en beregning og returnerer et utfall. En som vil være den samme så lenge inndataen forblir den samme. Det samme kan du ikke si for jobber utført av mennesker. Noen ganger føler din ansatte seg bedre enn på et annet tidspunkt. Og i enkelte øyeblikk er hen seg mer fokusert enn på et annet tidspunkt.

Skalerbar

En annen fordel med kunstig intelligens er at du blir mindre avhengig fordi arbeidet utføres av en datamaskin. Det betyr at du ikke er avhengig av tilgjengeligheten til dine medarbeidere, sykefravær eller det faktum at det er stor mangel på arbeidskraft. Bedriften din er med andre ord mer skalerbar, fordi du ikke er begrenset av kapasiteten til dine medarbeidere. Skalering åpner for muligheten til å øke både inntektene og marginene. 

Kunstig intelligens i 3PL Dynamics

I 3PL Dynamics brukes kunstig intelligens via Microsoft Cognitive Services i modulen vår for Toll- og logistikkintegrasjoner. På denne måten kan vi ved hjelp av AI bruke ustrukturerte data som PDF-filer til å opprette bestillinger i logistikkløsningen din på en intelligent måte. Høy forutsigbarhet og lav feilmargin. Deretter kan du automatisk frigi bestillingen til en ordreplukker eller en sjåfør via en arbeidsflyt. Alt helt automatisk og uten innblanding fra mennesker. Resultatet? Ingen manuell ordreregistrering er nødvendig, og forutsigbarheten øker. Det betyr at du kan behandle et høyere volum med det samme antallet ansatte, samtidig som inntektene øker og kostnadene reduseres til et bunnivå.

Mer informasjon?

Vil du finne ut mer om kunstig intelligens i 3PL Dynamics? Eller få mer informasjon om denne måten å registrere dokumenter på? Send en e-post til info@bornerup.dk og gjør deg klar til fremtidens logistikkdrift.