Holder du det kjølig? Dette er trendene innen kjølekjedelogistikk

Som leverandør av logistikktjenester innen kjølekjedelogistikk må du håndtere forskjellige utfordringer. Koronakrisen fortsetter å ramme sektoren og Brexit har i stor grad påvirket både handelsstrømmene og arbeidsmarkedet. Samtidig har det blitt importert mange varer fra Kina til Europa i de siste månedene, og denne veksten forventes å vedvare til sommeren. Til sjøs er kapasiteten sprengt, noe som gjør fraktkostnadene fem ganger høyere ifølge GCCA. Så, spenn deg fast! For ferskvarer og frossenvarer vil ikke automatisk nå kundene dine. Likevel ser vi at til tross for disse utfordringene, er det stor etterspørsel i markedet. Og det gir muligheter. Hva er disse mulighetene, og hvilke trender ser vi innen kjølekjedelogistikk? I dette blogginnlegget lister vi opp alle trendene og utfordringene for deg.

Økende etterspørsel i markedet

Til tross for de utallige utfordringene, fortsetter verdien av kjølekjedelogistikk å øke. Ifølge en markedsundersøkelse fra 2017 var global kjølekjedelogistikk verdsatt til 188,42 milliarder dollar og forventes å nå 269,61 milliarder dollar innen 2024. Det globale markedet for kjøle- og fryselager var også i 2019 verdt hele 6,97 milliarder dollar og forventes å være nesten tre ganger så mye innen 2027. Denne høye etterspørselen er drevet av flere faktorer, ifølge Emergen Research.

#1 Voksende e-handel

Veksten kan i hovedsak forklares med den stigende e-handelen. Salg av dagligvarer på nett øker i utviklede og fremvoksende økonomier. Dette, i kombinasjon med den økende preferansen for netthandel som følge av koronapandemien og de voksende e-handelskanalene, gjør at stadig flere matbestillinger på nett legges inn. Segmentet for bedervelige matvarer stod for den største markedsandelen på 36,0 % in 2019.

Denne veksten i e-handelssektoren gir et enormt løft til kjølekjedelogistikken. Behovet for å bruke større og mer industrielle kjølelager vokser i takt med salgsøkningen. Hovedgrunnen? For å muliggjøre bedre og raskere levering. I tillegg forventes den økende etterspørselen etter bearbeidede og ferske matvarer gjennom nettkanaler å fortsette å drive veksten i markedet.

Visste du at den totale kapasiteten til kjølelager i 2020 var på hele 719 m3, ifølge årsrapporten for 2020 fra GCCA? Det er 16,7 % mer kapasitet enn i 2018.

Bornerups logistik - sjøfrakt

#2 Økende import og eksport

For det andre er det ikke bare e-handel som stimulerer etterspørselen i markedet. Over hele verden er det også en økende etterspørsel etter kjølelager ved havnene for å imøtekomme den økende importen og eksporten av bedervelige produkter.

#3 Myndigheter, farmasi og catering

Myndighetene, farmasi- og cateringbransjen spiller også en rolle i den økende etterspørselen i markedet. Myndighetene ønsker å utvide kjølelager for å få bukt med matsvinn. Dessuten er det en økende bruk av kjølelager på sykehus, og andre sektorer i farmasien samt forskningsinstitutter. I tillegg bruker store restauranter og cateringfirmaer i større grad kjølelager på grunn av utvidelse av utsalgssteder og mulighetene i markedet. Dette skaper et økende behov for kjølelageranlegg.

Hva venter kjølekjedemarkedet i 2022?

Markedsetterspørselen er med andre ord økende, men hvilke utfordringer kan du forvente i 2022? Ifølge GCCA: European Market Snapshot er kjølekjedemarkedet i Europa preget av høy lagerutnyttelse og lav lagerrotasjon. Strømprisene og forsikringskostnadene har gått opp, noe som påvirker dine allerede små marginer. Andre utfordringer du vil møte i 2021 inkluderer å rekruttere og vedlikeholde kvalifisert personell, redusere karbonavtrykket ditt og cybersikkerhet. Dessuten blir hensynet til mer bærekraftige bygg stadig viktigere, og bruken av automatisering øker. Hvordan kan du overvinne disse utfordringene?

Visste du at 41 % av medlemmene i GCCA investerte i mer automatisering i 2020?

Programvare for kjølelagerlogistikk

Med økende bruk av automatisering kan du spørre deg selv: Hvordan sikrer jeg en sterk konkurranseposisjon? Og hvordan kan jeg holde tritt med den voksende teknologiske utviklingen? Boltrics har utviklet Nekovri Dynamics spesielt for deg utviklet.

«I dag er det ingen som bygger et hus med hammer og sag. Det finnes borehammere, slagnøkler og bordsager som gjør det mye enklere, raskere og mer effektivt å bygge et hus. Det samme gjelder dine logistikkprosesser. Du kan jobbe med papir eller Excel-ark, men en WMS- eller TMS-løsning sikrer at du faktisk forbedrer effektiviteten.»
– Daniel Feltham-Lauzon, konsulent i PL Solutions (Canadiske partner af Boltrics).

Med andre ord gir det frihet, fleksibilitet og manøvrerbarhet når du bruker moderne teknologi. Ingrediensene for en lønnsom virksomhet. Vil du vite mer om Nekovri Dynamics? Da bes du sende en e-post til info@bornerup.dk.