Cycle Counting: Varetelling har aldri vært enklere

En eske som har falt av en pall eller en plukker som har skannet feil strekkode. Uansett hva årsaken kan være, møter hver logistikkleverandør fra tid til annen et avvik mellom den virkelige beholdningen på lageret og den administrative beholdningen i WMS-et. Men å manuelt sjekke om beholdningen er riktig er en ineffektiv og kostbar prosess. En medarbeider må stilles til disposisjon for å telle varelageret. Deretter må varelageret sammenlignes med lagerbeholdningen i WMS-et, og til slutt må forskjellene registreres i regnskapet. Finnes det ikke en annen måte å takle dette på? Spesielt når du tenker på alle de nye teknologiske mulighetene som stadig slippes ut? For eksempel ved å sende telleoppgavene direkte gjennom en klient eller skanner?

Nekovri-/3PL-Dynamics har tilbudt deg innsikt i varelageret og muligheten til enkelt å håndtere booking av gods i årevis. Nå har du med den nye modulen Cycle Counting muligheten til å utføre systemstyrt telling i sanntid og registrere forskjeller – for eksempel ved bruk av en skanner. Modulen gir ulike muligheter, som ad hoc-telling på grunnlag av parametere eller kontrollerte telleoppgaver fra «kontoret». Telleoppgavene spores i en egen tabell, slik at du kan overvåke fremdriften til telleoppgavene basert på statuser. I tillegg kan du alltid hente disse fra tidligere varetellinger.

Bare registrer en syklustellingsmetode på kundeartikkelen og/eller lokasjonen. Med denne metoden kan du registrere i hvilken type situasjon telling kreves. For eksempel:

Alltid: Telling må skje ved hver plukkeaktivitet.

Av og til, for eksempel en gang i uken, en gang i måneden osv.: Systemet sjekker telletidspunktet. Hvis dette har passert den angitte perioden, vil det be deg om å utføre en telling.

Avhengig av antallet enheter på en lokasjon: Du kan endre modulen slik at telling kun er nødvendig hvis det administrativt er mindre enn X antall enheter tilgjengelig på et bestemt sted.

Ad hoc-telling

Når du for eksempel blir sendt til lokasjonen for å plukke en eller flere enheter, utløses skanneren for å se på spesifikasjonene til kundeartikkelen og/eller lokasjonen.

Basert på oppsettet vil den bytte – under skanneprosessen – til en delprosess som lar brukeren utføre en telling.

Med ad hoc-telling antas det at en telling utløses når man ankommer et bestemt sted eller kundeartikkel. Selvfølgelig er det en mulighet for at visse varer eller steder ikke blir nådd i en lengre periode. I disse tilfellene vil det ikke være noen telling. For dette tilfellet kan du starte systemstyrte telleoppgaver.

Systemstyrte telleoppgaver

En annen mulighet med Cycle Counting er systemstyrte telleoppgaver. De er ikke initiert av skanneren, men av klienten. Med dette kan du generere telleoppgaver for deler av lageret ditt. For eksempel:

Alle lokasjoner etter et filter: Du genererer en telleoppgave for alle lokasjoner med et gitt filter, uavhengig av innstillingene på kundeartikkelen eller lokasjonen. Du kan videre angi om administrative tomme lokasjoner også skal telles.

Basert på innstillingene på kundeartikkelen/lokasjonen: Telleoppgaver opprettes kun for de lokasjonene som skal telles ut fra de valgte innstillingene. For eksempel, X periode ikke telt og/eller antall under et visst minimum.

Basert på en spesifisert Cycle Counting-metode: Med denne kan du selv se gjennom alle lokasjonene i et filter om en lokasjon krever telling. For eksempel X periode ikke regnet og/eller antall under et visst minimum.

De kontrollerte telleoppgavene kan utføres både manuelt eller gjennom skanneren. Ved manuell telling kan du skrive ut telleoppgavene og behandle resultatene i klienten.

Send telleoppgaver via skanneren

Du kan sende telleoppgavene via skanneren. Avhengig av metoden (ad hoc eller kontrollert), får den medarbeideren oppgaven med å telle antallet enheter på lokasjonen. I oppsettet kan du bestemme visse designvalg med konsulenten din, for eksempel:

Blindtelling: Medarbeideren må oppgi det antallet, hvor du viser eller ikke viser hvor mange som skal være på stedet.

Vis antall ved forskjeller: I tilfelle det blir funnet forskjeller, kan du vise forventet antall.

Registrer forskjeller direkte: I tilfelle det blir funnet forskjeller, kan du velge å registrere denne forskjellen direkte gjennom skanneren.

Registrer forskjeller uten å endre antallet: Hvis det blir funnet forskjeller, kan du gjøre dette kjent i telleoppgaven uten å registrere differansen. I dette tilfellet velger du å la den funne forskjellen kontrolleres av en annen person.

Kontroll: Du kan la en annen person utføre en kontroll – manuelt eller via skanneren. En skanneprosess lar deg sende en annen person for å sjekke alle «åpne» forskjeller. Med dette har du muligheten til å la den andre personen utføre tellingen på nytt og registrere forskjellene direkte.

Lagerbeholdningen kan alltid oppdateres med de funne forskjellene via klienten direkte fra tabellen med Cycle Counting Tasks.

Er du nysgjerrig på mulighetene og lurer på om Cycle Counting passer din arbeidsmetode? Kontakt din kundekonsulent eller send en e-post til info@bornerup.dk