Crossdocking: 5 tips for å vinne sprinten

For mange bedrifter har det blitt avgjørende å redusere lagervolum og tilknyttede kostnader. Spesielt når det kommer til omnikanal eller luftfrakt. Som et resultat har etterspørselen etter crossdocking økt. Varene forlater ofte lageret ditt i løpet av 24 timer. Dette krever en annen tilnærming enn tradisjonell lagring.

Med crossdocking er logistikkoperasjonen din fokusert på mottak og videresending av forsendelser. Det høres ganske enkelt ut. Men forsendelsene er ofte knyttet til én agent, men inneholder varer til flere destinasjoner/kunder (hus). Etter et kort opphold på opptil 24 timer, forlater varene lageret ditt igjen. Så du har ingen tid å miste.

Hold håndteringen så enkel som mulig og reduser antallet administrative handlinger til et minimum. Hvor kan du få det første overskuddet? Vi deler de 5 viktigste punktene for en vellykket crossdocking-prosess

1. Et raskt (administrativt) oppgjør er avgjørende for din sukses

Selv om lagringen er kortvarig, er det mange administrative oppgaver som er involvert. Ofte ledsaget av fysiske dokumenter. Gjør logistikkprosessen så enkel som mulig for kundene dine og deg selv. Med riktig programvare for crossdocking vet du nøyaktig hvilke administrative handlinger som er utført, og du kan koble sammen de nødvendige dokumentene uten problemer. Enten det gjelder forhåndsavtalt eller konsolidert crossdocking. Eller en blanding av begge.

Gjelder det internasjonal (luftfrakt) gods? Da er det viktig å registrere en rekke spesifikke data. Dette omfatter blant annet:

– T1-numre og tilknyttede data

– Flyfraktbrev-nummer (AWB)

– Underfraktbrev-nummer (HAWB)

– MRN for NCTS-numre

– ACN-kvitteringer/-numre

 

2. Klare prosedyrer: Mer fart og høyere kvalitet

Når du sier crossdocking, sier du hastighet. Men det skal ikke gå på bekostning av kvaliteten din. Sørg for at alle vet nøyaktig hva som må gjøres. Enten de har vært ansatt i årevis eller det er deres første arbeidsdag. Klare prosedyrer og en enkel arbeidsmetode er løsningen. Styrken ligger i kompetansen til teamet ditt for å forenkle logistikkprosessen og optimalisere informasjonsflyten. Registrer mottak og bevegelser med enkel RF-skanning. Som et resultat kan omlastingen av varene følges i sanntid og man vet nøyaktig hvor varene er klare under lasting.

De vanligste irritasjonsmomentene innen crossdocking:

– Antall manuelle administrative handlinger for én forsendelse

– Utilstrekkelig innsikt i status og videre behandling av forsendelser

– Hvor er forsendelsene mine, ingen rask videresending mulig

– Besværlig filhåndtering

– Mangel på klare rutiner

– Umerkede paller

Bornerups logistik - sjøfrakt

3. Tydelig kommunikasjon for en tydelig vareflyt

Max Verstappen hadde ikke klart å vinne Formel 1 uten et perfekt samarbeid med teamet hans. Dette er ikke noe annerledes for driften din. Hver dag mottar du gods fra forskjellige leverandører. Din suksess avhenger av samarbeidet og kommunikasjonen mellom alle involverte parter. Fra dine leverandører til medarbeidere, transportører og kunder. Informer leverandører og kunder om siste status og estimert ankomsttid (ETA) via EDI.

4. Hold styr på statusen for hver forsendelse

Sporbarhet er uunnværlig. Sørg for at du vet nøyaktig hva statusen til forsendelsen er. Sporbarhet er uunnværlig. Sørg for at du vet nøyaktig hva statusen til forsendelsen er. Dette kan selvsagt være forskjellige statuser per type forsendelse Med inndata fra logistikleverandører som VCK Logistics, IWS og Rutges Cargo, tilbyr 3PL Dynamics deg muligheten til å koble en arbeidsflyt (sett med statuser) per forsendelsestype.

Crossdocking: «Effektivt distribusjonskonsept der artikler flyttes direkte fra inngående til utgående, uten mellomlagring. Et annet begrep som brukes for dette er omlasting.»

5. Begrens antallet administrative handlinger. Kombiner lager og spedisjon i ett

Budskapet i dette blogginnlegget er å redusere (manuelle) administrative handlinger. Det neste steget er en integrert løsning. WMS og 3PL-spedisjon i ett. Dette oppretter en ny enhet fra den inngående: forsendelsen. Forsendelsen er knyttet til en agent og kan inneholde én eller flere inn- eller utgående. Som igjen er beregnet på én eller flere kunder (hus). Så snart varer mottas i en forsendelse, opprettes automatisk en inngående eller utgående oppføring for hver kunde og den bookes i bakgrunnen. På grunn av denne metoden er antallet administrative handlinger begrenset og det er tilstrekkelig å utføre aktiviteter i fraktdokumentet.