Bytt paller for forsendelser basert på leveringsbetingelser

Under implementeringen får våre konsulenter ofte spørsmålet om 3PL Dynamics kan håndtere kundenes krav til godslevering når de sender fra lageret sitt. For eksempel krav om spesifikke paller eller makshøyder som kundene dine bruker. I så fall vil du at ditt WMS skal håndtere den tyngste jobben for deg og kontrollere disse kravene underveis i prosessen. Du har tross alt gjort en betydelig investering for å automatisere disse prosessene. Så, støter du på krav fra kunder for forsendelsene dine? Ønsker du å registrere og behandle disse i WMS-et ditt? Lær hvordan du registrerer disse kravene i systemet og hvordan du bruker dem i prosessen med standardfunksjonalitet i 3PL Dynamics.

Registrer leveringskrav

For å kunne anvende disse kundekravene i prosessen din må du definere disse i systemet ditt. På både kundekortet og adressene kan du registrere krav i 3PL Dynamics via betingelser. I disse betingelsene skiller vi palletyper og pallens makshøyde. Videre kan du skille mellom paller som hentes direkte fra lagerbeholdningen din og paller som plukkes via ordreplukk. Totalt er det fire forskjellige betingelser tilgjengelig for å registrere disse kravene.

 

 

Resultatet av å registrere disse forholdene resulterer i betingelser som automatisk legges til forsendelseslinjene når de opprettes (manuelt, via EDI eller Excel-import).

Bruk av betingelser i ordreplukkprosessen

Det er fire tildelingsmetoder tilgjengelig for å effektivisere ordreplukkprosessen. Du kan for eksempel bestemme om de forespurte artikler må hentes via komplette transportører, eller om du trenger en ordreplukkaktivitet for å gjøre det. Når ordreplukking brukes, gir en spesifikk strategi deg muligheten til å ta hensyn til leveringskravene når du oppretter ordren. Det skjer basert på betingelsene på linjen.

Videre kan 3PL Dynamics dele en forsendelse inn i flere ordreplukkoppdrag basert på ønsket palletype og makshøyde. Når det registreres i hoveddataen din, kan du også gjøre dette basert på antallet artikler per lag. Under ordreplukkprosessen kan du få ordreplukkeren til å plukke sine artikler på riktig palletype. På den måten kan du allerede anvende betingelser under ordreplukkprosessen, og dermed unngå merarbeid like før sending.

Paller direkte fra lagerbeholdningen din.  

Når tildelingen bekrefter at de valgte pallene kan hentes direkte fra lagerbeholdningen din uten ordreplukkaktiviteter, kan pallene hentes som normalt. Når alle pallene i forsendelsen er hentet, avgjør en statusendring eller skannefunksjon om pallene oppfyller betingelsene på linjene. Er ikke alle vilkår oppfylt? Da vil 3PL Dynamics automatisk opprette en lageraktivitet for å justere pallene. Avhengig av hvilke betingelser som ikke er oppfylt, brukes en spesifikk handlingskode. Navnet på disse kodene kan konfigureres av konsulenten. Generelt er imidlertid denne aktiviteten delt inn i følgende fire lageraktiviteter.

  • Re-stack: Du må stable to palletyper i samme pallegruppe inntil hverandre. For eksempel trepall og plastpall. Tilting er ikke tillatt.
  • Tilt: Du må stable to palletyper i samme pallegruppe inntil hverandre. For eksempel trepall og plastpall. Tilting er tillatt.
  • Stable-off: Du må senke høyden på pallen, da den er høyere enn maksimum tillatt høyde. Palletypen forblir uendret.
  • Switch: Du må bytte godset til en annen palletype, som ikke inngår i den samme pallegruppen. For eksempel trepall og europall. Når den maksimale høyden er nådd, anvendes den også direkte.

Lageraktiviteter knyttet til dine forsendelser

Når lageraktivitetene er opprettet, slettes de innsamlede pallene fra detaljlinjene for forsendelsen. Disse er imidlertid fortsatt knyttet til forsendelsen. Derfor er pallene ikke tilgjengelige for andre ordrer. Lageraktivitetene oppretter nye detaljlinjer basert på det nye innholdet på pallen og eventuelt nye palletall.

Viktige forhold:

Vil du bruke denne funksjonaliteten i prosessen din? Da må du være obs på følgende forhold.

  • Hoveddataen til kundeartiklene dine må være korrekte. Hvis du registrerer feil mål på enhetene, er det umulig for noe WMS å bruke disse dataene til å gjøre korrekte beregninger.
  • Når funksjonaliteten er tatt i bruk, må lageraktivitetene utføres. Det er umulig å fysisk stable pallene på nytt, men ikke endre dataene administrativt. Når pallene ikke oppfyller betingelsene, kan du ikke legge ved detaljlinjene for forsendelsen.
  • Lagerstedet hvor du utfører lageraktivitetene må gi tilstrekkelig plass og materialer. Tenk for eksempel på en etikettskriver, forhåndstrykte klistremerker, en innpakningsmaskin osv. Det anbefales å sette opp en spesifikk del av lageret eller gulvplass til denne prosessen.

Vil du ha mer informasjon?

Skal du begynne med å jobbe med leveringskrav? Eller vil du lære mer om hvordan du bruker denne funksjonaliteten i din nåværende prosess? Send en e-post til info@bornerup.dk; våre konsulenter hjelper deg gjerne.