Blogg: Importer dine hoveddata raskt og enkelt

Som logistikkleverandør er det ingen som vet bedre enn deg hvor utfordrende det kan være å oppnå det beste resultatet for kunden din samtidig som du jobber med de små marginene i bransjen. Mens du prøver å betjene kundene dine etter beste evne, må du også gjøre det så effektivt som mulig. Da er det ikke så rart at du vil unngå store, tidkrevende administrative oppgaver. Manuell inntasting av hoveddata i systemet ditt er en av de aktivitetene du vil unngå i størst mulig grad. Men hva om du får en ny kunde? Eller hva om du begynner å jobbe med en helt ny løsning, for eksempel 3PL Dynamics? Må du opprette nye kundevarer én etter én? Det er mye arbeid … Heldigvis gir 3PL Dynamics deg muligheten til å importere kundevarer, adresser og lokasjoner direkte fra Excel. Enkelt.

Skriv inn kundevarer, adresser og lokasjoner enkelt i programvaren din

Ved å importere hoveddata til 3PL Dynamics direkte fra Excel, sparer du ikke bare tid på å opprette nye kundevarer, adresser eller lokasjoner. Du reduserer også muligheten for feil. For å gjøre det enkelt for deg selv kan du bare følge stegene nedenfor. Før du vet ordet av det er alle dine kundevarer, adresser og lokasjoner lagt inn i programvaren.

Fyll ut Excel-malen med data  Vil du komme i gang med å fylle ut den nedlastede Excel-malen? Men hvilke felter trenger du? Feltene i Excel-arket samsvarer med feltene i 3PL Dynamics. Dermed kan du enkelt sammenligne feltene i Excel-arket med feltene i programvaren din og fylle ut den dataen du trenger.

De mest brukte fanene forklart

I malen for kundevarer samt for adresser og lokasjoner, består Excel-arket av flere faner. For å unngå forvirring har vi forklart de viktigste fanene nedenfor

Faner for kundevarer

Når du fyller ut Excel-malen for kundevarene dine, trenger du så å si alltid de første tre fanene: «Customer Item», «Unit of Measure» og «Carrier Type».

  • Customer Item: Her fyller du ut alle kundevarene du vil importere og alle relevante felter.
  • Unit of Measure: Her fyller du inn de ulike målene på enhetene, som størrelse og vekt. Husk at feltet «Customer Item» i denne fanen må være lik den forrige fanen.
  • Carrier Type: Her fyller du inn hvordan enhetene skal fraktes. For eksempel hvor mange enheter som passer på én pall. Husk at feltet «Customer Item» i denne fanen må være lik de forrige fanene.

Faner for adresser

Når du skal importere adresser fra Excel, er den viktigste fanen i malen «Addresses». Pass imidlertid på at du sjekker om du trenger de andre fanene.

  • Addresses: Her fyller du inn de nye adressene. Pass på at du fyller ut feltet «no. Series». Når du ikke fyller ut dette feltet, er det mulig å det ut ved å legge inn påfølgende tall manuelt.

Faner for lokasjoner

Skal du importere nye lokasjoner til programvaren din? Da vil du se at Excel-malen kun består av én fane: «Location»

  • Location: Her fyller du inn de nye lokasjonene. Tegnene i strekkoden til lokasjonen må være lik nummeret til lokasjonen. 

Begynn å importere hoveddata selv

Vil du finne ut mer om import av hoveddata? Eller trenger du hjelp med å importere kundevarer, adresser eller lokasjoner? Send en e-post til info@bornerup.dk. Våre konsulenter står klare til å hjelpe deg.