Beleggsprosent – en av de viktigste KPIene innen logistikk

Forretningsintelligens vil ha størst innvirkning på logistikkbransjen. Bankene regner til og med at denne teknologien vil bli implementert i stor skala av logistikkleverandører på kort sikt.

Dette er ikke overraskende når vi ser på den økende kompleksiteten i forsyningskjeden. For når noe går galt i kjeden, vil marginen fort avta, noe som kan medføre store kostnader. Dessuten er det ikke bare nyttig å forstå data for å optimalisere dine egne forretningsprosesser. Behovet for data øker også for kundene dine. For eksempel hvilke varer som omsettes mest og hvordan de kan finjustere produksjonsprosessen på en bedre måte. Kan du ikke svare på disse spørsmålene? Da risikerer du å miste kunder og samarbeidspartnere. På grunn av digitalisering og teknologi er vi nå inne i den såkalte «fjerde industrielle revolusjon». Og du vet: revolusjon krever endring.

Nøkkelindikatorer for logistikk

Så du er overbevist: du ønsker å integrere dataanalyser i aktivitetene dine. Det er en god start. Men hva nå? Boltrics har tidligere utført omfattende undersøkelser blant sine kunder. Fra denne undersøkelsen har vi kommet frem til de 6 viktigste KPIene for logistikkleverandører. Du vet allerede hvilke nøkkelindikatorer som er viktige. Men hvordan tolker du dem og hva er gode verdier? I dette blogginnlegget skal jeg gå dypere inn på den første av de seks KPIene: beleggsprosenten.

Beleggsprosent, hva mener vi med det?

Her er en kort oppsummering: Beleggsprosenten er den prosentandelen som angir i hvilken grad tilgjengelig kapasitet brukes. Med andre ord: hvor mange plasser er fortsatt ledig på lageret og hvor mange er i bruk? Jo høyere beleggsprosent, desto mer effektivt jobber du. Men på den annen side betyr et for høyt belegg at lageret ditt kan være for lite for bedriften din. Så hva er den ideelle beleggsprosenten?

Den ideelle beleggsprosenten

Det er allerede en stund siden, men Tompkins (1998) uttalte i sin «Warehouse Management Handbook» at en beleggsgrad høyere enn 80 % vil påvirke lagerets effektivitet negativt. Fra den prosentandelen tar det lengre tid å finne et lagringssted, og varer med minst omsetning vil ligge mellom de mer populære varene. Ordreplukkere vil være i veien for hverandre og produktiviteten til lageret blir kompromittert. Maksimalt belegg bør være rundt 85 til 90 %. På denne måten er det alltid rom for en uventet bestilling som haster. En beleggsprosent under 80 % betyr at mer enn 20 % av lageret ikke er i bruk. Disse ubrukte plassene koster bare penger. Men hvor mye koster en (palle)plass egentlig?

Beregn kostnadene for en palleplass

Prisen på lagerplass varierer selvfølgelig per distribusjonssenter. Jo mer effektivt du jobber, desto lavere blir kostnadene for deg – og dermed desto høyere marginer. Noen variabler er nødvendige for å beregne kostnadene for én palleplass. Du ser de totale relevante kostnadene over linjen. SRE står for lagrings- og henteutstyr. Antallet brukte palleplasser er vist under linjen.

 

 

 

Så kostnadene for en palleplass avhenger av øyeblikket. Jo mer kapasitet som er i bruk, desto billigere er plassene for deg. Med denne formelen kan du også beregne minimumsbelegget som trengs for å dekke kostnadene; dekningspunktet. Derfra kan du bestemme til hvilken beleggsprosent du fortsatt kan jobbe effektivt på lageret ditt.

Hva betyr dette for meg?

Ved å få (visuell) innsikt i beleggsprosenten vet du i hvilken grad lageret ditt er effektivt. Er en stor del av kapasiteten din ubrukt? Kjør på litt hardere for å få ekstra oppdrag. Eller prøv å redusere kostnadene dine gjennom automatisering. Når du ofte maksgrensen din? Bra jobba! Kanskje er det på tide å utvide eller organisere lageret på en annen måte. Data kan også hjelpe deg med å kartlegge sesongmessige endringer, slik at du kan forutse dem. Jo mer kunnskap du har, desto flere datadrevne beslutninger kan du ta.

Microsoft Power BI

Med Microsoft Power BI har du en rekke tilgjengelige analytiske verktøy som gir innsikt i hele organisasjonen din. Fordi Boltrics leverer bransjestandarden med 3PL og Nekovri Dynamics, trenger du ikke gjøre noe selv for å få den viktigste innsikten. Foruten beleggsprosenten, får du innsikt i de andre viktigste KPIene for logistikkleverandører, og dette datasettet utvides kontinuerlig. Inntil for noen måneder siden var det for eksempel bare omsetningshastighet og beholdning per periode som var tilgjengelig som et standard datasett. Nå er innsikt i fortjeneste per lagertype og/eller transport lett tilgjengelig.

Den fjerde industrielle (r)evolusjonen

Som jeg nevnte i begynnelsen av dette innlegget: revolusjon krever endring. De som ikke endrer seg, eller ikke vil endre seg, er ikke med i løpet etter hvert. Det er tøft å innse det, men en realitet som har blitt bevist gang på gang gjennom tidene. Tilpasningsevne og atferdsendring er helt avgjørende her. Invester i dataanalyse, implementer dette med alle prosessene dine, så vil du se at effektiviteten økes.