3 fokusområder for et trygt lager

Du kjenner sikkert til disse: videoer der truckførere treffer en lagerreol, som fører til at alt faller som dominobrikker. Dette fører til at mye verdifull gods går tapt. Uavhengig av lagerbeholdningen din er sjansen stor for at du ikke kan bruke den lenger hvis den har falt og blitt skadet. I tillegg til de kostbare varene risikerer du (midlertidig) å miste noe mye mer verdifullt. I dette eksemplet snakker jeg om gaffeltruckføreren. Det er din plikt å skape et trygt arbeidsmiljø for dine ansatte. For dem, deres familier og din egen organisasjon. Derfor kan du finne flere områder å sette fokus på for et trygt lager.

Håndter farlig gods trygt

Et trygt lager er særlig nødvendig hvis du lagrer farlig gods. Med slike varer kan en ulykke få store konsekvenser. Ikke bare for organisasjonen din, men til og med for hele miljøet. Finn ut hvordan du kan håndtere disse varene i dette blogginnlegget.

Et trygt lager begynner med forretningskulturen din

De fleste atferdsuttrykk skyldes oppvekst og miljø. Barn gjør det foreldrene har lært dem, men vil også kopiere andre på lekeplassen. Voksne er langt fra ulike. Vanligvis har mennesker en tendens til å innrette seg etter den nåværende forretningskulturen. Derfor er det opp til deg å skape og sikre deg en. Skal du ønske en ny medarbeider velkommen? Da må din nye kollega læres opp grundig. Under opplæringen kan du også fokusere på sikkerhet ved siden av de obligatoriske hygienekursene. Gi deretter klare regler og bruk skilter for å påminne dine ansatte på lageret. På denne måten vet alle hva slags atferd som fører til et trygt arbeidsmiljø. Kjører en ansatt fortsatt rundt hjørnet uten å tute? Da har teamet ditt dokumentasjonen i bakhånd når de skal påpeke reglene. Foruten det faktum at han nesten mistet en tå, selvfølgelig.

Obligatorisk verneklær på lageret ditt

Dette bringer meg til neste punkt. Til tross for at du kan forhindre de fleste ulykker, kan du ikke 100 % utelukke dem. Av denne grunn er det avgjørende å pålegge vernesko for dine ansatte. Disse kan du kjøpe til dine fast ansatte, og avtale en innskuddsavtale med vikarer. Der sko med stål i tåhetten begrenser konsekvensene av en ulykke, kan refleksklær hjelpe deg med å forhindre dem. En lys oransje eller gul vest er ofte godt nok. Hvilken av disse to mennene skiller seg mest ut? Truckføreren din vil sannsynligvis velge det samme alternativet.

Introduser en tett infrastruktur for et trygt lager

Eksemplet fra innledningen – de fallende lagerreolene – kunne ikke forhindres med klare regler og solide sko. Men det kunne vært forhindret ved for eksempel å utvide midtgangene. I så fall ville sjåføren ikke fått alle stativene til å kollapse. Dette bringer oss til det siste fokusområdet: oppsettet av lageret ditt. Dette er et veldig bredt område og kan derfor gi deg mye. I tillegg til stødige reoler og brede midtganger, kan du også fokusere på overgangsfelter, trafikkskilt og signaler, og tydelige skiller mellom gangveier og arbeidsområder. Eller sørg for at det er konvekse speil ved hvert veikryss, så alle kan se hva som kommer. Et oversiktlig oppsett på gulvet bidrar dessuten til sikkerheten. Med oppmerkede områder kan du peke ut for eksempel nødutganger, parkeringsplasser eller brannslukningsapparater. Alt for et trygt … I tillegg til sikkerhet øker dette også bedriftens effektivitet og kvalitet.

Frie hender for mer sikkerhet

Hvis dine ansatte har frie hender, kan de reagere mer adekvat på fare. De har bedre oversikt og er klare til å ta tak i hva som helst dersom noe skulle gå galt. Du kan oppnå dette ved å integrere pick-by-voice på lageret ditt. I tillegg til sikkerheten, øker dette også effektiviteten og kvaliteten. 

Skap et trygt lager for dine ansatte

I det nåværende arbeidsmarkedet er et godt personale en av bedriftens mest verdifulle eiendeler. Foruten risikoen for ulykker og midlertidig fravær av en ansatt, er du forpliktet til å skape et trygt arbeidsmiljø for dem. For selv en nesten-ulykke kan føre til at du mister en ansatt. Med disse fokusområdene trenger du ikke å investere mye, mens du fortsatt investerer i personalet ditt.