Logistikk 5.0: Kraft til folket

Det er åpenbart: Logistikkmarkedet fortsetter å utvikle seg. Men selskaper må i økende grad anstrenge seg for å holde følge. Fordi også denne utviklingen akselereres. Det var først i 2020 vi ble kjent med logistikk 4.0, en del av den fjerde industrielle revolusjonen. Markedet har fått momentum og vi er i ferd med å gå inn i en ny æra. Logistikk 5.0. Men hva betyr denne nye æraen? Og hvordan kan du holde tritt med den akselererte utviklingen i markedet?

«Logistikk er ikke noe nytt. Logistikkens opprinnelse kommer fra militæret. Romerne organiserte allerede forsyninger til hærene sine. Begrepet «logistikk» stammer fra Napoleon. Der var «Maréchal de Logis» (marskalken) mannen som søkte ly for troppene hans. Siden 1960-tallet har viktigheten av transport bare økt både nasjonalt og internasjonalt.
I dag handler logistikk om å forutse fremtiden, og forbedringer og innovasjoner implementeres stadig vekk.»

Logistikk 4.0: Innovasjon, tilkobling og fremtiden

Tidligere skrev vi et blogginnlegg om logistikk 4.0 kombinert med industri 4.0. På den tiden visste vi bare halvparten av hva vi kunne forvente. Logistikk 4.0 var en tilkoblet industri med forskjellige digitale teknologier. Tenk på «Business Intelligence», «Internet of Things» og «Big Data».
Industrien slet under koronapandemien. Fra mangel på materialer og råvarer til mangel på personell. Men det var nettopp disse begrensningene som tvang industrien til å bruke ressursene sine mer økonomisk. Å se etter alternativer. Å kunne gjøre mer med færre mennesker. Teknologi og bruk av data viste seg å være midt i blinken. Logistikk 4.0 var et faktum.
I mellomtiden går den digitale transformasjonen av logistikk 4.0 allerede mot slutten. Koronapandemien bidro til en rekke implementeringsinitiativer for industri 4.0. Bransjen slet med å overvinne begrensninger i forsyningskjeden: Å gjøre mer med færre mennesker og forbedre automatiseringen.

Logistikk 5.0 tar over stafettpinnen der 4.0 stopper, og fører digitaliseringen videre. Sammen med kunnskap og bærekraft.

Logistikk 5.0: Menneskelig faktor, motstandskraft og holdbarhet

Logistikk 4.0 kompletteres av de tre karakteristikkene til logistikk 5.0: Den menneskelige faktoren, motstandskraft og bærekraft. 5.0 bringer 4.0 sammen, alle digitale økosystemer er kombinert med menneskelig kraft. Det prioriteres å integrere miljø med teknologiske innovasjoner.
Samarbeidet mellom roboter og menneskelige arbeidere på lager er et eksempel på dette: Der robotisering var sentralt i 4.0, står samarbeid med en menneskelig faktor sentralt i 5.0. Medarbeidere er en langsiktig investering, og deres trivsel og utdanning spiller en viktig rolle. Vi går et skritt videre: Teknologien tilpasses medarbeidernes behov og krav. I 4.0 tok man steget mot teknologi, og nå tar vi det et steg videre.
Men kunstig intelligens og big data er heller ikke glemt. Du samler mye uvurderlig data på lageret ditt. Les hvordan du kan bruke og analysere disse dataene og finne flaskehalsene i din egen forsyningskjede. Finn muligheter til forbedringer basert på dine egne data.

«Logistikken er i endring. Ingen vet hvordan disse endringene vil se ut, men du må sørge for at du kan bli med på reisen. Ellers blir du ganske raskt satt på sidelinjen.» – Tom Lems, prosjektleder IT i Hudig & Veder